Richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk

Pils

KCE Reports R332A (2020)

Binnen Europa behoort België nog steeds bij de grootste voorschrijvers van antibiotica buiten het ziekenhuis. Bovendien blijkt dat ongeveer 6% van deze antibiotica wordt voorgeschreven door tandartsen. Om hen aan te zetten antibiotica meer rationeel voor te schrijven, ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), in samenwerking met clinici uit het werkveld en academici, een evidence-based praktijkrichtlijn. Deze bevat aanbevelingen voor het (niet) gebruiken van antibiotica bij veel voorkomende situaties in de tandartspraktijk. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat bij een infectie in de mond een tandheelkundige behandeling de beste manier is om de oorsprong van de infectie aan te pakken, en dat antibiotica daarbij zelden aangewezen zijn. Tot vandaag bestond dergelijke richtlijn in België nog niet, en het KCE is dan ook zeer verheugd met de primeur op deze Europese Antibioticadag. Meer Lezen...

Gepubliceerd op: 
18-11-2020