Studie 2015-17 (HSR) Geïntegreerd model van antenatale zorg in België: kwalitatief luik

Uiterste datum voor het indienen van de offerte : 22/03/2018

Deze offerte-aanvraag is onderdeel van een grotere studie van het KCE over de organisatie van antenatale zorg in België. Dit deel van de studie heeft als doel om door middel van kwalitatieve onderzoeksmethodes na te gaan wat de verwachtingen en voorkeuren zijn van professionelen en (toekomstige) ouders in verband met prenatale zorg, met een bijzondere aandacht voor gelijkheid en toegankelijkheid van zorg.

De studie houdt de realisatie in van:

  • 4 focusgroepen of nominale groepen, waarvan 1 groep met Franstalige vroedvrouwen, 1 groep met Nederlandstalige vroedvrouwen, 1 met Franstalige gynaecologen en 1 met Nederlandstalige gynaecologen.
  • 22 semi-gestructureerde face-to-face interviews met: 2 expertisecentra (in Vlaanderen), 6 ziekenhuizen met een beleid van kortverblijf na bevalling (2 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 2 in Wallonië), 5 onafhankelijke vroedvrouwen(verenigingen) (2 Nederlandstaligen, 2 Franstaligen-Wallonië en 1 in Brussel), 3 organisaties gericht op kwetsbare groepen (1 in Vlaanderen, 1 in Brussel, 1 in Wallonië), 4 mutualiteiten (2 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen), het ONE en Kind & Gezin.
  • 24 semi-gestructureerde face-to-face interviews met (toekomstige) ouders (12 Nederlandstalig, 12 Franstalig).

De contractant dient over volgende competenties te beschikken: expertise in kwalitatief onderzoek, in het bijzonder rond diepte-interviews en focusgroepen, bij voorkeur binnen het domein van gezondheidszorg; een perfecte beheersing van beide landstalen (Nederlands en Frans) om de nuances in de interviews goed te kunnen interpreteren.

Het project start op 17 mei 2018. De interviewgidsen zullen opgesteld worden samen met het KCE. De contractant zal de deelnemers aan de interviews en focusgroepen rekruteren in samenspraak met het KCE en staat in voor het plannen en het uitvoeren van de focusgroep gesprekken en interviews. De gesprekken (inclusies de focus of nominale groepen) worden door de contractant volledig uitgeschreven (letterlijke transcriptie). De transcripties moeten klaar zijn tegen 17 juli 2018.

Published on: 
20-02-2018