Studie 2018-09 (HSR) Terugbetaling van medische hulpmiddelen bij gehoorproblemen

Lopende studie - Gehoorverlies kan op verschillende manieren aangepakt worden. De behandelmogelijkheden gaan van traditionele luchtgeleidingstoestellen tot implanteerbare opties, zoals beengeleidings-, middenoor- en cochleaire implantaten. Voor de terugbetaling ervan, stelt het RIZIV een aantal voorwaarden.  De technologie evolueert echter snel en de vraag stelt zich of deze nog actueel zijn.

Voor deze studie gaan we in een literatuuroverzicht de doeltreffendheid en kosteneffectiviteit van de verschillende gehoorhulpmiddelen na. We interviewen stakeholders (voornamelijk NKO specialisten, audiologen, audiciens, mutualiteiten, patiëntenverenigingen en fabrikanten) en kijken naar terugbetalingsregels in andere landen. Op basis van deze elementen formuleren we verbetervoorstellen voor terugbetaling.

Published on: 
02-09-2019