Studie 2018-10 (HSR) Detectie en acties in het kader van een vermoeden van ouderenmishandeling

Lopende studie - Misbruik van ouderen is een wereldwijd probleem, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Het informeren van het grote publiek - en vooral de ouderen zelf – en van de zorgverleners en mantelzorgers is de belangrijkste manier om het te voorkomen. Daarnaast hebben de gezondheids- en sociale professionals hulpmiddelen nodig, die zijn aangepast aan hun praktijk, om misbruik beter te kunnen vaststellen en aanpakken. In ons land werden reeds verschillende initiatieven genomen, en werden er specifieke diensten opgezet door de gemeenschappen en gewesten. In sommige zorgomgevingen worden ook al bepaalde tools gebruikt. Toch ontbreekt er nog een actieplan, waarin al deze verschillende maatregelen worden geïntegreerd.

In het huidige onderzoeksproject wil men gegevens inzamelen over de goede praktijken in België en het buitenland. Daarbij wil men de focus leggen op preventie en vroege detectie. Vervolgens zullen de Belgische stakeholders en experten worden gevraagd naar wat er nodig is om deze goede praktijken in te voeren, en naar eventuele belemmeringen. Tenslotte zullen de aanbevelingen worden voorgesteld, dat zijn aangepast aan de Belgische context.

Published on: 
29-10-2018