Studie 2018-14 (HSR) verpleegkundige personeelsnormen in acute ziekenhuizen

Lopende studie - Deze studie heeft tot doel te evalueren of de verpleegkundige personeelsnormen in de Belgische acute ziekenhuizen nog geschikt zijn in het licht van de veranderende ziekenhuiscontext (verkorting ligduur, vergrijzing patiëntenpopulatie). De studie bestaat uit drie grote delen.

Ten eerste zal er een replicatie van de RN4CAST enquête van het jaar 2009 worden uitgevoerd bij verpleegkundigen op verpleegafdelingen interne geneeskunde en heelkunde in de Belgische acute ziekenhuizen. Dit zal ons in staat stellen te evalueren hoe verpleegkundige bestaffing (aantal patiënten per verpleegkundige), kwalificatiegraad verpleegkundigen, verpleegkundige werkomgeving (bv. relatie arts-verpleegkundigen), en verpleegkundige uitkomsten (bv. burnout, intentie om het beroep te verlaten) in 2019 zich verhouden tot dezelfde variabelen zoals deze gemeten werden in 2009.

Ten tweede zal VG-MZG (Verpleegkundige Gegevens in de Minimale Ziekenhuisgegevens), geanalizeerd worden om de evolutie in verpleegkundige personeelsinzet (‘Nursing Hours per Patient day’) en intensiteit van verpleegkundige zorgen tussen 2008 en 2015 te evalueren. Deze analyses zullen worden uitgevoerd op verpleegafdelingen interne geneeskunde, heelkunde, geriatrie en intensieve zorgen. Ten derde zal er een internationale vergelijking worden uitgevoerd met als doel lessen te trekken uit de beleidsmaatregelen die in het buitenland worden genomen om een veilige verpleegkundige personeelsomkadering te garanderen.

Deze elementen zullen, na overleg met relevante stakeholders, worden gebruikt om aanbevelingen over verpleegkundige personeelsinzet in de Belgische acute ziekenhuzien te formuleren.

Published on: 
25-09-2018