Studie 2018-53-01 (deel een) (HTA) Immunoglobulins

Lopende studie - – In dit eerste deel  zal via een snelle evaluatie de beschikbare evidence over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van immunoglobulines kritisch worden beoordeeld. Daarnaast zullen de vergoedings- en financieringssystemen voor Immunoglobulines in België en 4 andere landen worden beschreven en vergeleken. Deze studie wordt aangevuld met een tweede deel.

 

Published on: 
16-01-2020