Studie 2018-72 (Method) Het betrekken van patiënten in health care projecten

Lopende studie - Er is een internationale trend om patiënten meer actief te betrekken bij de scoping en opzet van beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg. Op deze manier beoogt men om de perspectieven van patiënten beter aan te pakken en mee te nemen in het onderzoek.

Het doel van de studie is om methoden en strategieën te definiëren om patiënten te betrekken bij beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg, zoals in HTA, HSR en KCE Trials. Deze methoden en strategieën moeten de relevantie van de onderzoeksvragen verbeteren (bijv door een probleem te helpen definiëren vanuit het standpunt van de patiënt, de relevante outcomes te identificeren, the behoeften die moeten worden beantwoord door een nieuwe behandeling of organisatiestructuur), de aanvaardbaarheid van de beleidsaanbevelingen verbeteren en het besluitvormingsproces verrijken.

Het rapport zal bespreken wanneer patiënten moeten worden betrokken in beleidsvoorbereidend onderzoek, voor welk doel en op welke manier. Ervaringen met patiëntenbetrokkenheid bij onderzoek in België zullen ook beschreven worden op een niet-exhaustieve manier. 

Published on: 
04-09-2019