Studie 2019-73 (Method) Raming van de transversale budgettaire impact van gezondheidsinterventies

Lopende studie - Het doel van de studie is het identificeren van de nodige databronnen en mogelijke obstakels voor de raming van de transversale budgettaire impact (over de gezondheidssectoren die onder verschillende deelbudgetten vallen) van een beslissing tot terugbetaling van een gezondheidsinterventie door het RIZIV. Deze oefening zal zich baseren op Belgische aanbevelingen rond economische evaluaties en budget impact analyses, gepubliceerd door het KCE. Het gaat hierbij zowel om de raming van de transversale budgettaire impact a priori tijdens de besluitvorming als de a posteriori raming om de werkelijke impact te bepalen. In eerste plaats zal het project als concreet voorbeeld gebruik maken van trombectomie bij acute beroerte, terugbetaald sinds 1 juli 2017. Andere voorbeelden zullen volgen.

Published on: 
18-02-2021