Studie 2020-05 (HSR) Evaluatie van de performantie van het gezondheidszorgsysteem voor chronisch zieken

Lopend onderzoek - Het Observatorium voor Chronische Ziekten heeft het KCE gevraagd een voorstel te doen voor de monitoring van de performantie van het gezondheidszorgsysteem voor chronische patiënten. Inderdaad, met de stijging van de levensverwachting en de grote wetenschappelijke vooruitgang in de geneeskunde hebben mensen met een chronische aandoening aanzienlijk meer kans om te overleven, en om lang te leven met hun ziekte. Dit heeft gevolgen voor het gezondheidszorgsysteem en voor de samenleving als geheel.

Deze monitoring maakt deel uit van de algemene evaluatie van de performantie van ons gezondheidszorgsysteem (Health System Performance Assessment - HSPA). Het is een holistische "check-up" van de gezondheidszorg op basis van meetbare indicatoren. Doorgaans verstrijken er vier tot vijf jaar voordat een nieuw HSPA wordt gepubliceerd (het laatste HSPA werd gepubliceerd in 2019), voornamelijk omdat het een tijdrovende taak is waarbij het verzamelen van gegevens, het actualiseren van indicatoren en het coördineren van alle belanghebbenden een echte uitdaging is. Een regelmatiger bijwerking van sommige indicatoren is ook niet altijd informatief, omdat het dan niet mogelijk is evoluties waar te nemen. Sommige indicatoren kunnen echter regelmatiger worden bijgewerkt en andere moeten worden ontwikkeld om bepaalde gebieden van de gezondheid nader te analyseren. Deze studie kan worden beschouwd als een intermediaire HSPA-studie die gericht zal zijn op patiënten met chronische ziekten. 

De doelstellingen van de studie zijn (1) de gezondheidszorgautoriteiten te informeren over de prestaties van het gezondheidszorgsysteem voor chronische patiënten en het verschil in prestaties van het gezondheidszorgsysteem tussen chronische en niet-chronische patiënten, (2) informatie te verstrekken voor beleidsplanning en (3) de basis te leggen voor een monitoring van dit aspect van de performantie in de tijd.

Published on: 
04-05-2021