Studie 2020-06 (HSR) Onderzoek naar een nieuwe berekeningswijze voor de financiering van medische huizen/eerstelijnsgezondheidscentra

Geplande studie - De betaling per capitatie die momenteel in medische huizen wordt gebruikt, is een geïntegreerde financiering gebaseerd op de behoeften. Deze betaling wordt momenteel gecorrigeerd voor zorgzwaarte, op basis van variabelen van een model dat berust op de "financiële verantwoordelijkheid" van de verzekeringsinstellingen. Het is aangewezen om een nieuw model te gebruiken, waarbij de correctie meer in overeenstemming is met het effectieve zorggebruik in de eerstelijnszorg. De scope en timing van de studie zullen na overleg met het RIZIV gepreciseerd worden.

Published on: 
09-03-2021