Studie 2020-50 (HSR) Evaluatie van de haalbaarheid van dwanglicenties voor zeer dure geneesmiddelen

Lopende studie - Het opleggen van dwanglicenties voor geneesmiddelen is een wettelijk mechanisme dat voorzien is in zowel internationale en Europese als in Belgische wetgeving. Het geeft overheden de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, toe te laten dat een derde partij een product te produceert of een methode gebruikt die beschermd is door een patent en dit zonder de toestemming van de patenthouder. Deze procedure kan worden toegepast in het geval van een gezondheidscrisis, zoals voorzien in het wetboek van economisch recht. 

De federale Commissie voor gezondheid en gelijkheid van kansen diende een voorstel in om deze wetgeving uit te breiden naar zeer dure geneesmiddelen.  

Het KCE zal de haalbaarheid en de doeltreffendheid van dit voorstel bestuderen op basis van een analyse van de wetgeving betreffende dwanglicenties voor dure geneesmiddelen.  

Op basis van de resultaten van deze analyse zullen aanbevelingen worden geformuleerd over het mogelijk gebruik van dwanglicenties voor zeer dure geneesmiddelen in België. 

Published on: 
11-02-2021