Studie 2021-11 (HSR) Organisatie en financiering van intensieve zorg - Invoering van intermediaire intensieve zorg