Studie 2021-51 (HTA) Budget Impact Projecties voor geneesmiddelen

Lopende studie - De jaarlijkse groeinorm voor het Belgische nationale gezondheidszorgbudget werd in 2015 vastgelegd op 1.5% d. Maar de effectieve uitgaven voor geneesmiddelen ontsporen, - in 2020 was het groeipercentage 7.6%, met als gevolg een budgetoverschrijding van honderden miljoenen euros. De voornaamste reden hiervoor is een toenemend aantal nieuwe dure medicijnen, voornamelijk voor de behandeling van kankers. Er is nood aan modellen die de farmaceutische uitgaven accurater kunnen voorspellen. Daarom heeft het RIZIV aan het KCE gevraagd:

  • om een richtlijn te ontwikkelen voor de modellering van de geneesmiddelenbegroting, o.a. op basis van de informatie omtrent  de  prognoses voor de marktlancering van medicatie;
  • om aanbevelingen te formuleren voor een organisatiestructuur (proces, deskundigheid, capaciteit) om systematisch budgettaire effectprognoses te integreren voor geneesmiddelen met een aanzienlijke potentiële impact op het gezondheidssysteem    

Hiertoe worden bestaande modellen en hun voorspellingswaarde in kaart gebracht door middel van een literatuuroverzicht en consultaties met (inter)nationale experten. Op basis van deze bevindingen zal een concept richtlijn worden ontwikkeld en in een proof-of-concept studie getest. 

 

Published on: 
12-08-2021