Uitnodiging workshop

Geachte,

Het KCE nodigt u met genoegen uit op een online workshop over 

Het betrekken van patiënten bij onderzoek rond gezondheidsbeleid:
Waarom? Wanneer? Hoe? 

Deelnemers

Patiënten, familieleden, mantelzorgers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen worden uitgenodigd voor één van de online workshops

Wanneer?

7 online workshops van telkens 3 uur:

  • In het Nederlands: op 23, 26 en 30 oktober
  • In het Frans: op 20, 26 en 28 oktober 
  • In het Duits: op 27 oktober.

Inschrijving

Het aantal plaatsen voor de workshops is beperkt. Gelieve u daarom vooraf in te schrijven, en dit kan tot en met 4 oktober.
Wij zullen uw deelname ten laatste een week vóór de workshop bevestigen.

U kan zich hier inschrijven

Aarzel niet om deze uitnodiging verder te verspreiden!

Meer informatie

Het KCE is de eerste Belgische publieke instelling die nagaat hoe het patiënten het beste op een structurele en coherente manier als partners kan betrekken bij zijn studies. In 2019 publiceerde het een document met zijn 18 standpunten over dit onderwerp. In een volgende fase zal het een handboek ontwikkelen, met concrete en praktische aanbevelingen voor onderzoekers die patiënten willen betrekken. 

Het is in dit kader dat het KCE deze online workshops organiseert. Het doel is om de standpunten van patiënten en patiëntenorganisaties over een aantal kwesties te leren kennen.

De algemene vraag zal zijn: hoe kunnen patiënten zinvol deelnemen aan onderzoek over gezondheidsbeleid? De volgende praktische aspecten zullen daarbij aan bod komen: hoe kan je je aanmelden voor deelname, als adviseur of medeonderzoeker? Hoe overleg je met onderzoekers? Wat kan je bijdrage aan een studie inhouden? enz. De groepen worden ingedeeld volgens taal (Nederlands, Frans of Duits).

Meer info over het KCE en zijn werking vindt u op deze website.

Contact
Irina Cleemput
Expert economical analysis
JAARVERSLAG
Published on: 
08-09-2020