Wanneer en waarom ontstond KCE Trials?

KCE Trials ontstond in 2015, op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Dergelijke programma's bestaan al heel lang in andere landen, zoals Engeland en Nederland.

Vele vragen in de gezondheidszorg worden momenteel niet of onvoldoende onderzocht in klinische studies, die vooral door de farmaceutische industrie worden uitgevoerd. Nochtans zijn vele van die kwesties zeer belangrijk voor de maatschappij en zijn gezondheidssysteem. In juni 2015 publiceerde het KCE een rapport waaruit bleek dat de publieke financiering van dergelijk onderzoek interessant zou zijn, onder bepaalde voorwaarden (Rapport 246-2015). Dergelijke studies dragen niet alleen bij tot een betere patiëntenzorg, maar zorgen ook voor een efficiënter gebruik van publieke middelen.

Einde 2015 gaf minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan het KCE de opdracht om een programma van praktijkgerichte klinische studies op te starten en op te volgen. Het jaarlijkse budget bedroeg toen 5 miljoen €. Vandaag is dit gestegen naar 10 miljoen € per jaar. 
 

Published on: 
31-03-2021