Welke rol kan de MammaPrint® test spelen bij het nemen van beslissingen over adjuvante chemotherapie bij borstkanker in een vroeg stadium?

Illustration report 298

KCE Reports 298A (2018)

 

Borstkanker is en blijft in ons land en de rest van de wereld de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Zolang de kanker zich nog in een vroeg stadium bevindt, gebeurt de behandeling vooral locoregionaal, dus met chirurgie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie. In theorie is dit voldoende om de tumor uit te roeien, omdat deze nog steeds beperkt is. Het is echter bekend dat ongeveer 30% van de patiënten die op deze manier worden behandeld, metastasen op afstand kunnen ontwikkelen. Reden is dat de metastatische kankercellen op het moment van de diagnose al aanwezig waren, maar toen nog niet konden worden opgespoord. Om deze cellen te vernietigen en om zo de evolutie van de ziekte te stoppen krijgen sommige patiënten, na de eerste behandeling een zogenaamde adjuvante chemotherapie.

 

Kunnen achterhalen welke vrouwen een hoger risico lopen op uitzaaiingen, zou voorkomen dat de andere vrouwen zonder reden chemotherapie moeten ondergaan. Daarom probeert men testen te ontwikkelen die het risico op uitzaaiingen en de kans op respons op chemo berekenen. De Mammaprint® is een van deze testen. Het doel van onze studie was om na te gaan of zijn toevoeging aan de conventionele risicobeoordelingsmethoden chemotherapie kan vermijden bij bepaalde patiënten bij wie het risico op uitzaaiingen moeilijk in te schatten is, zonder daarbij hun overlevingskansen te verminderen. Helaas is het nog te vroeg om een uitspraak te kunnen doen. Er bestaat nog te veel onzekerheid over zijn klinische bruikbaarheid, en er zijn onvoldoende gedetailleerde gegevens over de manier waarop de Belgische oncologen beslissen om chemotherapie al dan niet toe te dienen.

Gepubliceerd op: 
22-01-2018