Welke type klinische studies financiert KCE Trials?

KCE Trials richt zich vooral op vergelijkende klinische studies die kunnen zorgen voor een grote ‘return on investment’. Vergelijkende klinische studies vergelijken de voordelen en risico’s van een aantal behandelingen van een aandoening, die reeds worden gebruikt, maar die nog nooit echt rechtstreeks met elkaar vergeleken werden (bv. Welke van de twee behandelingen werkt het beste in de dagelijkse realiteit?) 

Alle soorten gezondheidsinterventies, in alle domeinen van de gezondheidszorg, komen in aanmerking voor de klinische studies. KCE Trials beperkt zich dus niet tot studies over geneesmiddelen of medische hulpmiddelen; ook een breed scala van andere interventies, zoals psychotherapie, diëten, levensstijlinterventies, diagnostische tests, chirurgie of manieren om zorg te leveren, kunnen aan bod komen. Een absolute voorwaarde is wel dat het resultaat van de studie een onmiddellijke impact heeft op de zorg voor patiënten of op het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg.

KCE Trials financiert geen klinisch onderzoek in de vroege fase van de ontwikkeling van een geneesmiddel. Hiervoor richt u zich best tot andere instellingen, zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Fonds de la Recherche Scientifique en Innoviris (voor meer info, zie https://kce.fgov.be/en/public-funding-sources-for-trials). Ook implementatie-onderzoek (implementation research) behoort niet tot de scope van KCE Trials. 
 

Published on: 
31-03-2021