Openbare aanbestedingen

Het KCE beschikt niet altijd zelf over de nodige expertise of heeft niet altijd voldoende tijd om alle studies zelf uit te voeren of. Daarom worden sommige studies geheel of gedeeltelijk gegund, volgens de wetgeving van de overheidsopdrachten.

Ook in die gevallen blijft het KCE verantwoordelijk voor de coördinatie en supervisie van het project.

Via een overheidsopdracht kondigt het KCE officieel aan dat het een studieopdracht uitbesteedt aan mogelijk geïnteresseerde partijen.

De selectie van een onderaannemer verloopt meestal in twee fasen: 1e fase: samenstellen van een short list met drie kandidaten De jury gaat na of de kandidaten geschikt zijn, op basis van hun ervaring en hun reputatie. Voor deze eerste selectie bekijkt de jury de volgende informatie, die dan ook best in detail wordt verschaft door de kandidaten in hun aanvraag tot deelname: de wetenschappelijke reputatie van het team de competentie in het betrokken domein de multidisciplinaire samenstelling van het team en de competenties van de personen die op het project zullen werken

Published on: 
23-10-2018