FOCUS op zwangerschap en geboorte

CP228

Op deze pagina vindt u in enkele kliks alle KCE-publicaties over zwangerschap, bevalling en postnatale zorg

Aan het einde van de pagina vindt u de studies met betrekking tot het beroep van vroedvrouwen en de organisatie van materniteiten in België.


zwangerschap

Voor gezonde, zwangere vrouwen met een normale zwangerschap volstaan een regelmatige opvolging en enkele eenvoudige opsporingstesten. Teveel testen uitvoeren is niet noodzakelijk een goed idee. Een zwangerschap is wel het uitgelezen moment voor de aanstaande mama om stil te staan bij haar eet- en levensgewoonten: zo is stoppen met roken de meest prioritaire maatregel voor de gezondheid van de baby.  Over vitamines en voedingssupplementen is de boodschap duidelijk : het nemen van foliumzuur in het begin van de zwangerschap (en, als het kan,  nog ervoor) en een evenwichtige en gevarieerde voeding zijn het belangrijkste.

Het KCE ontwikkelde richtlijnen voor zorgverleners m.b.t. onderzoeken tijdens de zwangerschap. Deze versie vervangt de versie van 2004.

Hieronder vindt u ook :

Een rapport over de organisatie van prenatale zorg

Naar een geïntegreerd prenataal zorgpad voor laag risico zwangerschappen (Rapport 326 - 2019)

Een rapport over een aantal courante interventies bij de inschatting van het risico op vroeggeboorte :

Een rapport over de nieuwe prenatale test voor de opsporing van trisomie 21 d.m.v. een bloedonderzoek:

De samenvatting van een Noorse studie over de opsporing van depressie tijdens de zwangerschap en na de bevalling :

Rapporten over intensieve maternele verzorging (MIC centra of Hoogrisico zwangerschappen) en over de organisatie van de centra voor genetische diagnostiek:

Bevalling :

Het KCE ontwikkelde, in samenwerking met een werkgroep van gynaecologen en vroedvrouwen, een richtlijn m.b.t. een normale, laagrisicobevalling. Belangrijk is dat zwangere vrouwen en hun partner goed worden geïnformeerd  over elke fase van de bevalling, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken, die zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

Dat was ook de reden waarom we een tweede versie van deze richtlijn opstelden, in een duidelijke en zeer toegankelijke taal, bedoeld voor de zwangere vrouwen zelf.

Hieronder vindt u eveneens :
Een rapport over de inschatting van de risico’s op vroeggeboorte, met behulp van een aantal relatief eenvoudige testen :

Een rapport over intensieve maternele verzorging (MIC centra of Hoogrisico zwangerschappen)

Postnatale zorg :

Volgens een internationale tendens verlaten jonge moeders en hun baby’s steeds vroeger de kraamafdeling. Het KCE vindt dat een korter verblijf op de materniteit  ook mogelijk is in België, waar de gemiddelde verblijfsduur nog altijd langer is dan in vele andere Europese landen. Dit vereist wel een grondige reorganisatie van de postnatale zorg :

U vindt hier ook :

Een studie over de opsporing van kindermishandeling, die ook bedoeld is voor zorgverleners die betrokken zijn bij bevallingen.

Een samenvatting van een Noorse studie over de opsporing van depressie tijdens de zwangerschap en na de bevalling :

Een rapport over de « preventie van wiegendood », wat eigenlijk geen geschikte benaming is : het uitvoeren van een slaaptest en thuismonitoring zijn geen garantie tegen wiegendood. Bovendien kunnen deze onderzoeken de ouders onnodig verontrusten. De benaming « test tegen wiegendood » is dus misleidend. Kind & Gezin (K&G), de Franstalige tegenhanger ‘L’Office de la Naissance et de l’Enfance’ (ONE) en de vertegenwoordigers van de pediaters bevelen deze testen niet aan om wiegendood te voorkomen. 

Voedvrouwen:

Organisatie van materniteiten:

Published on: 
10-02-2020