Wat is het KCE ?

Het KCE is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen m.b.t. gezondheidszorg. Deze studieonderwerpen worden meestal voorgesteld  door de overheid (de minister van Volksgezondheid, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid), universiteiten, beroepsorganisaties, enz.

Het KCE produceert drie soorten wetenschappelijk werk

Het KCE is een parastatale van het type B die wordt gefinancierd door de federale overheid.

Het idee om een Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) op te richten kwam van het kabinet van Frank Vandenbroucke, de toenmalige minister van Sociale Zaken en Pensioenen, in 2002. 

Onze raad van bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid.

De KCE-directie bestaat uit

  • Marijke EYSSEN, Algemeen directeur a.i.
  • Christophe JANSSENS, Adjunct algemeen directeur a.i.

Het domein van de gezondheidszorg is zeer complex. Geen enkele wetenschappelijke opleiding is voldoende ruim om de vele facetten ervan te omvatten. Daarom koos het KCE voor een multidisciplinaire aanpak, waardoor geen enkel onderzoeksproject door één onderzoeker alleen wordt uitgevoerd.

Published on: 
11-07-2017