Evaluatie van de duurzaamheid van het Belgische gezondheidssysteem op basis van projecties

R313_old_plan_cockpit

KCE Report 341 (2021)

Aanvulling bij “De performantie van het Belgische gezondheidssysteem – rapport 2019”

Dit rapport is een aanvulling op een eerder KCE-rapport dat in 2019 werd gepubliceerd en waarin de performantie van het Belgische gezondheidssysteem werd geëvalueerd (KCE Rapport 313). 

In deze aanvulling wordt de mogelijkheid bekeken om, naast de indicatoren die gebaseerd zijn op historische gegevens, ook indicatoren op basis van projecties toe te voegen om de duurzaamheid van het gezondheidssysteem te beoordelen. 

Om in deze context relevante indicatoren te selecteren, wordt een conceptueel kader gebruikt. Vervolgens worden op projecties gebaseerde indicatoren met betrekking tot het personeelsbestand en de financiering geanalyseerd als aanvulling op de evaluatie van de performantie van het gezondheidssysteem. Deze indicatoren zijn bedoeld als waarschuwingssignalen voor een toekomstig onevenwicht tussen vraag en aanbod binnen het Belgische gezondheidszorgsysteem. 
 

Gepubliceerd op: 
18-06-2021