Beheer van belangenconflicten

Het KCE staat heel erg op zijn onafhankelijkheid en neutraliteit. Zijn beleid inzake belangenconflicten is dan ook duidelijk en transparant:

  • Onze onderzoekers mogen geen beroepsactiviteiten buiten het KCE uitoefenen die tot belangenconflicten kunnen leiden.
  • Alle externen die meewerken aan een KCE-project als onderaannemer, externe expert, of validator worden verzocht een verklaring over belangenconflicten te ondertekenen, die wordt vermeld in de colofon van het betrokken rapport.
Published on: 
05-07-2017